رئیس سازمان خصوصی‌سازی استعفا نکرده است

در پی انتشار خبر استعفای رئیس سازمان خصوصی‌سازی به‌دلیل فساد مالی، او گفته است که «با اقتدار» به کار خود ادامه می‌دهد. یک مقام آگاه هم گفته که هیچ وزیری با استعفای او موافقت نمی‌کند.