یکی دیگر از کارگران شرکت فولاد اهواز بازداشت شد

محمدرضا نعمت‌پور یکی دیگر از کارگران معترض شرکت فولاد اهواز در خانه‌اش بازداشت و به زندان شیبان اهواز منتقل شد.