ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

مهمان‌های زمستانی منطقه حفاظت شده «ورجین»

با شروع فصل سرما ورجین در استان تهران میزبان حیواناتی می‌شود که برای پیدا کردن علوفه از ارتفاعات به سمت دامنه‌های کوه می‌آیند.

منطقه حفاظت شده ورجین در استان تهران، بخش لواسانات قرار گرفته‌ است. با شروع فصل سرما این منطقه میزبان حیواناتی می‌شود که برای پیدا کردن علوفه از ارتفاعات به سمت دامنه‌های کوه می‌آیند. در این روزها انبوهی از قوچ‌، میش و کل در ورجین دیده می‌شود.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.