کردها مستقل از برنامه آمریکا در پی دستیابی به توافق با اسد هستند

کردهای سوریه می‌گویند روسیه نقش میانجی را در دستیابی به یک توافق گسترده با دولت سوریه ایفا می‌کند. آن‌ها می‌گویند تصمیم نهایی رسیدن به یک توافق با دمشق است حتی اگر آمریکایی‌ها مخالفت کنند.