فرزانه زیلابی وکیل مدافع علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که هشتم آذر دستگیر شد، نسبت به وضعیت سلامت جسمانی موکلش ابراز نگرانی کرد و به «امتداد» گفت: شرایط نامساعد بند محل نگهداری موکلش، بیماری قلبی و تنفسی‌ او را تشدید کرده است. به گفته زیلابی، وضعیت جسمانی این کارگر زندانی که دسترسی منظم به داروهای خود را ندارد، روز به روز بدتر می‌شود. او که پیشتر درخواست اعمال ماده ۵۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری که امکان لغو قرار بازداشت یا سپری کردن دوره محکومیت با احکام جایگزین را به متهمانی که سلامت جسمی ندارند، می‌دهد را به دستگاه قضایی ارائه کرده، گفت: در حالی که پزشک زندان نیز ارجاع موکلم – علی نجاتی- به پزشک متخصص را ضروری تشخیص داده، این درخواست با تعلل و تاخیر تاکنون به پزشکی قانونی ارجاع داده نشده است. زیلابی همچنین در باره وضعیت غریب حویزاوی و کریم سیاحی دو کارگر زندانی گروه ملی فولاد اهواز که طی روزهای ۲۵ تا ۲۷ آذر همراه با ۴۰ کارگر دیگر دستگیر شدند، گفت: موکلانش همچنان در قرار بازداشت موقت به سر می‌برند و از دسترسی به وکیل محروم هستند.