عیسی کلانتری: «انتقال آب خزر مشکل زیست‌محیطی ندارد»

کلانتری رسانه‌ها و تشکل‌های غیردولتی را به «جوسازی» و «نادیده گرفتن منافع ملی» متهم کرد و گفت: طرح انتقال آب دریای عمان به مشهد هم در دست بررسی است.