ایران برای ارسال ماهواره به فضا آماده می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران خبر داد که تست‌های مقدماتی برای ارسال سه ماهواره به فضا با موفقیت به انجام رسیده است.