عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران شنبه ۱۵ دی گفت که دو فرد مسئول دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات که پس از واژگونی اتوبوس دانشجویان بازداشت شدند، همچنان در بازداشت به سر می‌برند. او اما نام این دو فرد را افشاء نکرد. پیشتر رسانه‌ها دو پیمانکار طرف قرارداد با دانشگاه آزاد را بازداشت شدگان مربوط به این حادثه معرفی کرده بودند. اتوبوس دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ظهر چهارم دی واژگون شد و ۱۰ تن کشته شدند. ۱۱ تن از مصدومان این حادثه همچنان در بیمارستان بستری هستند. پس از این حادثه، دانشجویان چند روز پیاپی در محوطه دانشگاه تجمع کردند و خواستار استعفای محمد‌مهدی طهرانچی و علی‌اکبر ولایتی شدند. آنها گفتند که پیشتر در نامه‌ای به مسئولان دانشگاه نسبت به اصول ایمنی دانشگاه هشدار داده‌اند اما مسئولان به آن بی‌توجه بودند. دادستان تهران از دانشجویان خواست که «اگر در گذشته نامه و یا طوماری به سیستم دانشگاه آزاد نوشته اند، حتما در اختیار دادستانی قرار دهند». جعفری دولت‌آبادی بدون ذکر جزئیات گفت که در بررسی پرونده « به جاده، نوع اتومبیل، قرارداد پیمانکار، شیوه نظارت پیمانکار و شیوه نظارت دانشگاه توجه داریم».