رئیس کل بانک مرکزی: تا دو سال آینده هر هزار تومان یک تومان می‌شود

عبدالناصر همتی لایحه حذف چهار صفر از پول ایران را به دولت تقدیم کرده و با فراکسیون‌های مجلس نیز رایزنی‌ها را انجام داده است. اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته.