شمخانی: آمریکا برای مذاکره درباره افغانستان به ما پیغام داده

شمخانی می‌گوید آمریکا نتوانسته امنیت را به افغانستان بازگرداند. افغانستان با احتیاط به مذاکرات ایران و طالبان می‌نگرد. رسانه‌های افغان می‌گویند ایران افغانستان را میدان نبرد با آمریکا می‌داند.