شکست توطئۀ سکوت

رقیه دانشگری – دعوت اسماعیل بخشی از محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، به یک مناظرۀ تلویزیونی در مورد شکنجه‌اش در بازداشتگاه، مبارزه‌ای است حق‌خواهانه، فریاد اعتراضیِ رسایی است علیه شکنجه و نقض حقوق بشر در ایران.