نخست‌وزیر بریتانیا توافق برکسیت را سه‌شنبه ۱۵ ژانویه در پارلمان به رأی می‌گذارد. ترزا می این توافق را با تاخیر به پارلمان می‌برد. او ناچار شده بود از رای‌گیری پارلمان برای توافق برکسیت در دسامبر صرفنظر کند، زیرا اکثریت بالای نمایندگان پارلمان منتقد و مخالف توافق او بودند. ترزا می یکشنبه گفت پارلمان اگر طرح او برای خروج از بریتانیا را رد کند این کشور به یک «قلمروی ناشناخته» بدل می‌شود. نمایندگان پارلمان هنوز اقبال چندانی به توافق ترزا می برای خروج از بریتانیا نشان نداده اند. به گزارش بی‌بی‌سی و به نقل از برخی مقامات دولتی بریتانیا اگر پارلمان به این توافق رای ندهد دولت برای برکسیت «بدون توافق» آماده می‌شود. در همه‌پرسی درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ۲۳ ژوئن / ۳ تیرماه ۲۰۱۶ برگزار شد و ۵۱,۹ درصد از رأی‌دهندگان بریتانیایی به ترک اتحادیه اروپا رأی دادند. نوامبر گذشته، بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر نحوه خروج بریتانیا و آینده رابطه این کشور با اتحادیه به توافق رسیده اند. با این حال این توافق در بریتانیا مخالفان زیادی دارد.