حملات طالبان به غرب افغانستان دست‌کم ۲۱ کشته به جای گذاشت

مقامات دولت و طالبان دست‌کم سه بار در ماه اخیر با یکدیگر دیدار کردند اما همزمان دو طرف به حملات خود علیه یکدیگر ادامه می‌دهند