حمایت سازمان ملل از دختر عربستانی پناهجو در تایلند

رهف محمد القانون دختر عربستانی ۱۸ ساله می‌گوید خانواده‌اش قصد دارند او را بکشند. تایلند با دخالت سازمان ملل از بازگرداندن او به کویت صرفنظر کرد.