اردوغان: تصمیم ترامپ برای خروج از سوریه صحیح است

رئیس جمهوری ترکیه قبل از دیدار با مشاور امنیت ملی ترامپ، شرایط خود را مشخص کرد: یک نقش راهبردی برای ارتش ترکیه در سوریه با برخورداری از حمایت جامعه بین‌الملل.