دولت هلند: جمهوری اسلامی در ترور دو شهروند ایرانی در هلند دست دارد

دو وزیر دولت هلند در نامه‌ای به پارلمان این کشور جمهوری اسلامی را به دست‌داشتن در ترور محمدرضا کلاهی و احمد نیسی متهم کردند.