فن‌آوری‌های مرتبط با دستکاری ژنتیکی محصولات کشاورزی به زودی گوجه تند فلفلی را به سر سفره‌ها خواهد آورد. به گزارش گاردین پژوهشگران در برزیل و ایرلند موفق شده‌اند کپسایکینوئیدها‌، ترکیبات شیمیایی که باعث تند و تیز شدن فلفل‌های چیلی می‌شوند را از درون گوجه کشت کنند. گوجه و فلفل چیلی از یک ترکیب ژنتیکی مشترک اشتقاق پیدا کرده‌اند که تبدیل آن‌ها به شکل کنونی ۱۹میلیون سال پیش اتفاق افتاده است. به گفته یکی از پژوهشگران برزیلی همه ژن‌های تولید کپسایکینوئیدها در ژنوم گوجه وجود دارد که تنها احتیاج به فعال شدن داشته‌ند. او می‌گوید: «کپسایکینوئیدها ترکیبات بسیار ارزشمندی هستند. از آنها در صنعت اسلحه‌سازی برای تولید اسپری فلفل و در پزشکی برای بیهوشی استفاده می شود. برخی تحقیقات هم نشان می دهد که باعث کاهش وزن می شوند». به گفته این پژوهشگر تولید کپسایکینوئیدها از طریق گوجه آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر است. . پیش از این نیز دانشمندان سعی کرده بودند رنگ کیوی و طعم توت‌فرنگی را تغییر دهند.