مرکز بین‌المللی مهاجران (IOM) اعلام کرد که در سال ۲۰۱۸ بیش از ۸۰۰ هزار مهاجر افغانستانی از ایران به کشورشان بازگشته‌اند. بر اساس این گزارش وضعیت اقتصادی ایران، تحریم‌های آمریکا و همچنین نوسانات اقتصادی در ایران عامل اصلی بازگشت مهاجران افغانستانی به کشورشان است. در همان حال در سال ۲۰۱۸ تنها ۳۳ هزار مهاجر افغانستانی پاکستان را ترک کرده‌اند. پیش‌بینی شده که بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون مهاجر افغانستانی در ایران زندگی می‌کنند.