مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم از تصویب نهایی «آیین‌نامه ساماندهی پذیرش دانشجویان دکتری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی» در این وزارتخانه خبر داد و گفت: «با تصویب این آیین‌نامه شرایط و شاخص‌های پذیرش در دوره دکتری دانشگاه‌ها سخت‌تر می‌شود.» محمدرضا آهنچیان به خبرگزاری ایسنا گفت: «در حال حاضر ظرفیت پذیرش دانشجویان دوره دکتری سالیانه تعداد ۲۴ هزار نفر است و در سال نیز حدود ۲۰ هزار دانشجوی دکتری فارغ‌التحصیل می‌شوند.» به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم بر اساس تصمیم این وزارتخانه شرایط پذیرش در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز تغییر خواهد کرد و در این راستا ساماندهی آیین‌نامه پذیرش دانشجو در دوره ارشد در دست بررسی است و قبل از پایان سال اجرایی می‌شود. اما آیین‌نامه ساماندهی دوره کارشناسی تا اواخر بهار سال آینده تدوین و ابلاغ خواهد شد.