رییس بانک مرکزی از تصویب راهاندازی «بازار متشکل معاملات ارزی» و «دستورالعمل سپرده ریالی مبتنی ارز» در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار خبر داد. عبدالناصر همتی با انتشار اطلاعیه‌ای در صفحه اینستاگرام نوشت: «شورای پول و اعتبار دو سازوکار مهم در خصوص ارز را به تصویب رساند.اولی مقررات مربوط به راه‌اندازی «بازار متشکل معاملات ارزی» و دومی نیز دستورالعمل «سپرده ریالی مبتنی بر ارز.» به گفته رییس بانک مرکزی طرح اصلاح نظام بانکی و برنامه‌ریزی برای استفاده از عملیات بازار باز در اعمال سیاست‌های پولی نیز در جریان است که در صورت آماده شدن عملیاتی خواهد شد. این اقدامات زمینه‌ساز اصلاح نظام بانکی برای حذف چهار صفر از ریال است.