درخواست غرامت یک میلیارد دلاری جیسون رضاییان به دلیل بازداشت و زندانی شدن در ایران

رضاییان در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به شکایتش از ایران به قاضی فدرال گفته است در دوران حبس مرتب بازجویی و شکنجه‌ روانی شده و بازجوها او را تهدید به اعدام کرده‌اند.