ظریف: طالبان باید در آینده افغانستان نقش داشته باشد

طالبان گفت‌وگوهای تازه خود با آمریکا را لغو کردند. همزمان با سفر خلیل‌زاد نماینده آمریکا به چهار کشور منطقه، ظریف ضمن قائل شدن نقش برای طالبان در آینده افغانستان گفت این نقش نباید غالب باشد.