اسماعیل بخشی: به مردم دروغ نگوئید

دولت و قوه قضائیه ادعا کرده‌اند که هیأتی سرگرم تحقیق درباره شکنجه اسماعیل بخشی است. او اما می‌گوید تاکنون هیچیک از مسئولان حرف‌های او را نشنیده‌اند.