اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا ریاست این کمیته را به جیم ویش سناتور جمهوریخواه و از مخالفان توافق هسته‌ای با ایران سپردند. ویش که در سال ۱۹۴۳ متولد شده، سناتور ایالت آیداهو است و از سال ۲۰۰۹ عضو مجلس سنای آمریکاست. او گفته است: «من به عنوان رئیس کمیته متعهد هستم از توانایی‌هایم برای هرآنچه که حفاظت از امنیت و منافع مردم و همچنین تداوم پیشرفت رونق و رهبری آمریکا به آن نیاز دارد، استفاده کنم.» رئیس جدید کمیته روابط خارجی آمریکا در ادامه گفته است: «این امر ضروری است که کمیته به بحران‌های فعلی و همچنین چشم‌انداز استراتژیک برای آینده سیاست خارجی آمریکا توجه کند.» ویش می‌گوید برجام دارای نواقصی است و معاهده‌ای نیست که مانع از دسترسی ایران به جنگ‌افزار هسته‌ای شود بلکه توافقی است که به ایران برای برنامه سلاح اتمی یک جدول زمانی می‌دهد.