دادخواهی و استقامت – گزارش بیست سالگی

پرستو فروهر – این گزارشی است از تجربه‌ها و فکرها و گفت‌وگوها در بیستمین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای سیاسی پاییز ۱۳۷۷.