اسماعیل نجار، رئیس ستاد بحران کشور گفت سالانه ۱۲۰ میلیون تن انواع مواد غذایی به‌ویژه کشاورزی در کشور تولید می‌شود که ۳۶ میلیون تن آن به شیوه‌های مختلف هدر می‌رود. او این پدیده را یک «فاجعه» خواند. بر اساس آمار فائو، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد روزانه به ازای هر نفر ۱۳۴ کیلوکالری غذا در ایران هدر می‌رود؛ همچنین ۳۵ درصد محصولات کشاورزی تولیدی در کشور تبدیل به ضایعات می‌شود. بر این اساس از ۱۰۰ میلیون تن محصول کشاورزی تولیدی در کشور ۳۵ میلیون تن در سال دور ریخته می‌شود. این رقم معادل غذای ۱۵ میلیون نفر است. در این زمینه می‌توان به ۳۰ درصد ضایعات در نان، ۳۰‌ــ۲۵ (و حتی ۵۰) درصد ضایعات در میوه‌ها و سبزیجات، ۱۰ درصد ضایعات در برنج، ۲۵ درصد ضایعات در خرما و غیره اشاره کرد.