پرونده سازی کیهان برای اسماعیل بخشی

نتیجه بررسی‌های هیأت تحقیق قوه قضائیه و دولت مشخص نشده. با این‌حال فراکسیون اصلاح‌طلبان و رسانه ولی‌فقیه قصد دارند اسماعیل بخشی را دروغگو جلوه دهند.