دستور بازداشت ۱۰۰ نظامی ارتش ترکیه صادر شد

به‌رغم گذشت دو سال و نیم از کودتای نافرجام ترکیه، بازداشت‌ها در این کشور همچنان ادامه دارد. بار دیگر شمار زیادی از نظامیان به اتهام همکاری با شبکه گولن مورد پیگرد قضائی قرار گرفتند.