خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه آغاز شد

برای تأمین امنیت این نیروها ارتش آمریکا از اعلام مسیر حرکت نظامیان آمریکایی و تجهییزاتشان در خاک سوریه خودداری کرد. روسیه بر ضرورت گفت‌وگو با کردها تأکید کرده.