ادامه انکار شکنجه اسماعیل بخشی: برخوردهای صورت گرفته «عرف کار اطلاعاتی» است

مأموران اطلاعات اهواز بخشی را در مسیر انتقال به زندان کتک زده‌اند و در زندان هم او را در کنار «زندانیان داعشی» محبوس کرده‌اند. فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس می‌گوید این رفتار عادی‌ست.