ادامه اعتراضات در سودان: درگیری نیروهای امنیتی با معترضان

معترضان که معمولاً هنگام غروب به خیابان‌ها می‌آمدند این بار از چند مسجد تظاهرات خود را آغاز کردند. شعارها علیه حکومت عمر البشیر بود.