اسماعیل بخشی: هیچ دروغی به مردم نگفته‌ام

همزمان با انتشار متن تازه اسماعیل بخشی در اینستاگرام که بر گفته‌های قبلی‌اش درباره شکنجه شدن پای فشرده، معاون حقوقی رییس جمهوری گفته از روز اول از وزارت اطلاعات توضیح خواسته است.