هوک: معافیت از تحریم نفتی ایران به پایان رسید

هفت کشور تاکنون از تحریم نفتی ایران معاف شده‌اند. نماینده آمریکا در امور ایران درباره احتمال تمدید معافیت‌ها سکوت کرد.