کارگران شهرداری شادگان و آبادان در استان خوزستان شنبه ۲۲ دی یک‌بار دیگر در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان مقابل ساختمان شهرداری این دو شهر تجمع کردند. در شادگان کارگران معترض یک بنر همراه خود داشتند که بیانگر اعتراض آنها به «بی‌تفاوتی اداره کار شهرستان نسبت به حقوق و مزایای کارگران شهرداری شادگان» بود. کارگران شهرداری شادگان طی ماه‌های گذشته بارها در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان تجمع کردند. به گفته کارگران، شهرداری دستمزد هشت ماه گذشته کارگران را پرداخت نکرده و آنها برای تامین معیشت‌شان به ناچار به «مشاغل کاذب» روی آوردند. آنها آبان امسال در اعتراض به این وضعیت به اهواز رفتند و مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. در آبادان هم کارگران شهرداری در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه دستمزد مقابل ساختمان مرکزی شهرداری تجمع کردند. این کارگران به صورت قراردادی و به واسطه پیمانکار نیروی انسانی در شهرداری آبادان مشغول به کار هستند. مسئولان شهرداری آبادان پیمانکار را مسئول عدم پرداخت دستمزد سه ماه گذشته کارگران دانسته و گفته‌اند: «به دلیل پرداخت نشدن صورت وضعیت‌های مالی امکان پرداخت به موقع مزد کارگران را ندارند».