علی اصغر یوسف‌نژاد نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ به خبرگزاری‌های داخلی گفت در جلسه صبح یکشنبه ۲۳ دی این کمیسیون کلیات لایحه بودجه ۹۸ به تصویب رسید. از مجموع ۴۰ نماینده ۲۲ نفر موافق، ۱۶ نفر مخالف لایحه پیشنهادی دولت روحانی بودند و ۴ نفر دهم به این لایحه رأی ممتنع دادند. در جلسه نوبت عصر این کمیسیون جزئیات لایحه بررسی می‌شود.