وزیر انرژی عربستان سعودی: بازار نفت به زودی به تعادل می‌رسد

خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی گفته است این کشور ورای تعهد خود برای کاهش تولید نفت پیش رفته و هم تولید و هم صادرات را با هم کاهش داده‌ است.