رییس مرکز تحقیقات ایدز ایران: گسترش ایدز در میان نوجوانان چشمگیر است

مینو محرز از افزایش ۱۰ برابری ایدز در میان زنان ایرانی خبر داده و دلیل شیوع چشمگیر این بیماری در میان نوجوانان را نیز عدم آگاهی و اطلاع‌رسانی دانسته است.