روز یک‌شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۷، جمعی از فرهنگیان بازنشسته در اعتراض به برآورده ‌نشدن مطالبات خود، در مقابل ساختمان موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در میدان ونک تجمع اعتراضی برگزار کردند. در ویدئوهای منتشر شده از این تجمع معترضان شعار می‌دهند: «ای مدیران بی‌دین/ سهم ما رو زود بدین» و «بانک سرمایه مال ماست/ پول‌هاش همه به یغماست» پیش از این و در روز ۲۹ آذر ماه نیز فرهنگیان معترض که اغلب آنان را بازنشستگان تشکیل می‌دادند، در چند استان ایران دست به اعتراض زدند. خواسته آنها بهبود وضعیت معیشتی و آزادی معلمان و کارگران زندانی بود.