ظریف در بغداد: کشورهای منطقه روی اسب بازنده شرط‌بندی نکنند

هیأتی از مدیران شرکت‌های خصوصی وزیر خارجه ایران را در نخستین سفرش به عراق، بعد از خروج آمریکا از عراق همراهی می‌کنند. ظریف قبل از همه به دیدار عمار حکیم شتافت.