حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «امتداد» از گشایش‌هایی در حصر خبر داد. بر این اساس، مهدی کروبی می‌تواند با برخی از اشخاص خارج از محل حصر دیدار و گفت‌وگو کند و او هم ترجیح داده که ابتدا به دیدار خانواده‌های کشته‌شدگان ۸۸ برود. به گفته حسین کروبی «از حدود دو ماه قبل مأموران امنیتی به آقایان کروبی و موسوی اعلام کردند که هفته‌ای یک بار می‌توانند آنها را به بیرون از حصر و منزلی که خودشان اعلام می‌کنند از دوستان و اقوام ببرند. البته مأموران امنیتی تاکید کردند که اسامی ملاقات‌شونده‌ها باید به تأیید مقامات امنیتی نیز برسد و در کمیسیون یا هیأتی در این‌باره تصمیم گرفته خواهد شد که آقای کروبی چه افرادی را می‌تواند ملاقات کند.» فرزند مهدی کروبی در ادامه گفته است: «خانواده درجه یک نیز که شامل عروس‌ها و نوه‌ها و ما می‌شود، هرزمان که بخواهند می‌توانند با ایشان [مهدی کروبی] دیدار کنند، اما کلید منزل در دست نیروهای امنیتی است و هربار که ما می‌رویم باید آیفون بزنیم و بعد هم در را پشت سر ما قفل می‌کنند و باوجود تاکید خانواده کلید به ما داده نشده است.»