ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

جایگاه عالی

no data

no data

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • Anonymous

    همینه که میگم بین‌المللی کار می‌کنید جناب نیستانی . مثل همیشه قوی.

  • Anonymous

    من از بی قدری خوار لب دیوار دانستم که ناکس کس نمی گردد به این بالا نشستن ها من از افتادن سوسن به روی خاک فهمیدم که کس ناکس نمی گردد به این افتان و خیزان ها