مصطفی ترک همدانی، وکیل کارگران تأمین اجتماعی با شکایت سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم را شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر کرده و شکایت مرتضوی بر این اساس بوده که مصطفی ترک همدانی در مصاحبه‌ای پیش از قطعی شدن حکم مرتضوی نام او را برده است. سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران به اتهام معاونت در قتل در پرونده بازداشتگاه کهریزک، با یک درجه تخفیف به دو سال حبس تعزیری و قطعی محکوم شده و اکنون باید در زندان باشد. او دو پرونده فساد مالی نیز در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی دارد. پیمان حاج‌محمود عطار، وکیل مدافع مصطفی ترک همدانی ضمن تأیید رأی محکومیت موکلش گفت حکم ۱۰ ماه حبس او را به ۶ ماه حبس تعزیری تقلیل داده و محکومیت به ۴۰ ضربه تازیانه هم به مدت یک سال، تعلیق شده است. او افزود: «استناد دادگاه در صدور این حکم، زمانی درست که شخص نام و هویت شناسنامه‌ای طرف مقابل را در رسانه‌ها منتشر کرده باشد اما در قضیه شکایت مرتضوی از موکل، هیچ‌گاه در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها، نام مرتضوی توسط موکلم برده نشده است و رسانه مزبور از جهت تکمیل خبر خود، به نام مرتضوی اشاره کرده است. به‌رغم این‌که رسانه یادشده اعلام کرده موکلم نام مرتضوی را در مصاحبه خود به کار نبرده اما دادگاه به این موضوع توجهی نداشته است. »