یک مرد جوان ۲۱ ساله آمریکایی که قصد داشت با مواد منفجره و راکت ضد تانک به کاخ سفید، به بنای یادبود واشنگتن و همچنین به یادبود لینکلن و مجسمه آزادی حمله کند بازداشت شد. مأموران مخفی پلیس فدرال آمریکا هنگامی که هاشر تاهب می‌خواست راکت ضد تانک بخرد و در ازای آن اتوموبیلش را بفروشد، او را بازداشت کردند. او نقشه بخش غربی کاخ سفید را با دست ترسیم کرده بود که این نقشه هم به دست مأموران افتاده است. در این بخش از کاخ سفید دفتر کار رئیس جمهوری آمریکا قرار دارد. فرد بازداشت شده ساکن شهر کامینگ در ایالت جورجیاست. او مارس ۲۰۱۸ یک بار به ظن داشتن تفکرات افراطی بازداشت شده بود.