معاون سابق ولایتی: وقت مذاکره با آمریکاست

عباس ملکی می‌گوید ایران کارت‌های برنده‌ متعددی در منطقه دارد و آمریکایی‌ها زیر فشار هستند. «نظام» باید از چنین فرصتی بهره ببرد.