فرار مالیاتی پزشکان: ۷۰۰۰ میلیارد تومان

پزشکان برای فرار مالیاتی درآمدشان را کمتر از رقم واقعی اعلام می‌کنند. تنها ۲۰ درصد مالیات پزشکان پرداخت می‌شود. فرار مالیاتی پزشکان با یارانه ۱۲ میلیون نفر برابری می‌کند.