ترکیه پنجشنبه ۱۷ ژانویه/ ۲۷ دی یک زن روزنامه‌نگار هلندی را اخراج کرد. انس بورسما خبرنگار روزنامه اقتصادی «فینانسیله داخ‌بلت» است. تحریریه این روزنامه از اخراج بورشما به عنوان «نقض آشکار آزادی بیان» یاد کرده. دفتر رئیس جمهوری ترکیه اما اعلام کرده که این خبرنگار هلندی که در یک نهاد مسیحی فعالیت‌های مدنی داشته، به دلیل ملاحظات امنیتی از خاک ترکیه اخراج شده و نه به خاطر فعالیت‌هایش به عنوان یک خبرنگار. مقامات امنیتی ترکیه انس بورشما را به ارتباط با جبهه النصره، یکی از شاخه‌های القاعده که در شمال سوریه فعال است متهم کرده‌اند. این خبرنگار ۳۱ ساله تا سال ۲۰۱۵ با یک مرد سوری که به اتهام طرفداری از جبهه النصره بازداشت شده، رابطه داشته است. بورشما با انتشار پیامی در توییتر نوشته است: «و ناگهان در هواپیما در راه بازگشت به هلند. اخراجی از ترکیه.» او در این فاصله به هلند رسیده.