امیر امیرقلی، یکی دیگر از اعضای تحریریه نشریه چپ‌گرای «گام» بازداشت شد

پدر این نویسنده و فعال حقوق کارگران بازداشت او را تأیید کرده است. از محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست و مراجع قضایی نیز بازداشت او را تأیید و اتهاماتش را اعلام نکرده‌اند.