ترامپ به فکر سخت کردن فشار تحریمی بر کوبا است

دولت ترامپ در نظر دارد سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی در ۲۰ سال گذشته را علیه کوبا اعمال کند.