احتمال تمدید معافیت‌های چند کشور از تحریم‌های نفتی ایران

آمریکا به هشت خریدار عمده نفت ایران معافیت‌ از تحریم‌ها داده بود. اکنون رویترز نوشته که معافیت پنج کشور تمدید می‌شود و سه کشور از فهرست معافیت‌ها حذف می‌شوند. فشار بر ایران بیشتر می‌شود.