دکتر شیخ‌الاسلام‌زاده: نقش‌آفرینی در سیاه‌ترین روزهای اوین

ایرج مصداقی – دکتر شجاع‌الدین شیخ‌الاسلام‌زاده، از وزارت تا زندان اوین. او در زندان به پزشک همدست شکنجه‌گران تبدیل شد. شیخ‌الاسلام‌زاده می‌توانست بسی داستان‌ها از اوین خون‌آلود اوایل دهه ۱۳۶۰ بازگو کند. شرح مختصر داستان خود او.